תחייתו של ה OPEN SPACE

כתבה שפורסמה בעיתון The Marker נדל”ן בנושא עיצוב שטחי האופן ספייס במשרדים,  מפרסמת גם את האני מאמין שלנו בנושא, בליווי תמונה של משרדי “לעומק התודעה”, אותם עיצבנו.

עיצוב משרדים

הום סטיילינג לצשרד

כתבה בנושא עיצוב משרד

[ssba]